تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من

بدون من سرت چقدر گرمه ، که حال این روزامو میفهمی

قبول دارم گناه نکردی تو کار دنیای بی رحمه ، کار دنیای بی رحمه

زمونه عمر ما رو میگیره برادر از برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره

به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم

صدام کن صدای تو لالاییه بچگیمه ، صدام کن دیگه خستم از عشقایه نصفه نیمه

نگام کن به جونه چشات دیگه جون ندارم که بگم

نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه

مگه ریشه از زردیه ساقه هاش خسته میشه

به جونه چشات دیگه جوون ندارم که بگم

آهنگ جدید محمد علیزاده برادر

زمونه عمر مارو می گیره برادر از برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره

به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم

صدام کن صدای تو لالاییه بچگیمه ، صدام کن دیگه خستم از عشقایه نصفه نیمه

نگاهم کن به جوونه چشات دیگه جوون ندارم که بگم

نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه

مگه ریشه از زردیه ساقه هاش خسته میشه

به جوونه چشات دیگه جوون ندارم که بگم