باز شدن فهرست

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد.

دانلود آهنگ عاشقانه زیبا و جدید

با کیفیت بالا و پخش آنلاین لینک مستقیم MP3 از رسانه ی نیو سانگ

I-love-you-like-a-love-song_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87

دانلود آهنگ عاشقانه زیبا بنام ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

Download Music selena gomez I love you like a love song , baby

آهنگ عاشقانه جدید تقدیم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﺎ

آهنگ و ترانه زیبا برای تقدیم کردن به همسر

ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


تکست و ﻣﺘﻦ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻫﻨﮓ

It ’ s been said and done
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
Every beautiful thought ’ s been already sung
ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
And I guess right now here’ s another one
ﻭ ﺣﺪﺱ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﺎﺳﺖ
So your melody will play on and on, with best of ’ em
ﭘﺲ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺗﻮ ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
You are beautiful, like a dream come alive , incredible
ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻣﺜﻞ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ ، ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ
A center full of miracle , lyrical
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ
You ’ ve saved my life again
ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﯼ
And I want you to know baby
ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
Constantly , boy you played through my mind like a symphony
ﭘﺴﺮ ، ﺗﻮ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯼ
There’ s no way to describe what you do to me
ﻫﯿﭻ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺍﻭﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ
You just do to me , what you do
ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ
And it feels like I ’ ve been rescued
ﻭ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
I ’ ve been set free
ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ
I am hypnotized by your destiny
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﺷﺪﻡ
You are magical , lyrical, beautiful
ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ، ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
And I want you to know baby
ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
No one compares
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
You stand alone, to every record I own
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﯼ
Music to my heart that ’ s what you are
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ، ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
A song that goes on and on
ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
And I keep hittin’ re- peat-peat- peat-peat- peat
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I , I love you like a love song , baby
ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
I love you…like a love song …
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ … ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

00:00
00:00
5

نظر شما :

5 نظر
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد انصراف از پاسخ
ارمی 2 دی 1399 پاسخ

میگما این اهنگه رو یه مردی خونده بود اونم بزارید از این بهتر بود

بی نام 16 اسفند 1396 پاسخ

هر وقت این آهنگ فوق احساسی و عاشقانه رو گوش میکنم خود به خود اشک از چشمام سرازیر میشه

ملودی 16 آذر 1395 پاسخ

ahang kheili romantic boud mersi

امیر علی 27 مهر 1395 پاسخ

عالی بود اهنگ عاشقانه کلا ادم رو یاد عشق و محبت میندازه مچکرم

narges 23 تیر 1395 پاسخ

سلام
عالی بود
مرسی

برچسب های مرتبط
دانلود آهنگ جدید – نیو سانگ